Regulamin

Domki Letniskowe w Krynicy Morskiej "Renata"

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Wynajem domków wypoczynkowych ściśle obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę osób, termin i cenę pobytu. Goście nie mają prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.

3. Osoby trzecie mogą odwiedzać Gości tylko za zgodą i na warunkach ustalonych z właścicielem.

4. Prosimy o zdanie domku w dniu wyjazdu w takim stanie, w jakim został on przyjęty.

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00.

6. Należności związane z wynajęciem domków wypoczynkowych należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.

7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub wcześniejszego wyjazdu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi (zadatek oraz opłata za pobyt).

8. Za rzeczy osobiste pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności przy zamykaniu okien i drzwi w chwili opuszczania domku.

9. Najemca odpowiada materialnie za szkody zaistniałe w czasie jego pobytu i za szkody spowodowane przez odwiedzające go osoby na całym terenie domków w Krynicy Morskiej “Renata”. Szkody rozliczamy na miejscu.

10. Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do domku pod nieobecność Gości w przypadkach szczególnych.

11. Ze względu na bezpieczeństwo p/pożarowe zabronione jest używanie otwartego ognia w pomieszczeniach (za wyjątkiem kuchenki), oraz ustawianie grilla w bezpośrednim sąsiedztwie domku i na tarasie. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

12. Właściciel nie odpowiada za szkody na rzecz najemcy, wynikające z niewłaściwego korzystania z urządzeń lub braku uwagi, zarówno w domku, jak i na zewnątrz budynku. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

13. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod paragrafy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy.

cross